Advocaat in België vinden

Iedereen die in België woonachtig is of vanuit Nederland bijvoorbeeld zaken doet met bedrijven in België, kan te maken krijgen met een conflict dat kan uitmonden in een juridisch conflict.

 


Het conflict kan betrekking hebben op zakelijke aangelegenheden, maar kan ook tussen partners spelen die een echtscheiding willen. Voor veel zaken kan er een advocaat in België worden ingeschakeld die de belangen van een partij op de juiste manier kan behartigen, en eventueel stappen kan ondernemen om een zaak aanhangig te maken bij een rechtbank in België. Hier volgt een beschrijving van een aantal advocaten en kantoren in België, zodat een indruk ontstaat van de mogelijkheden.

Advocatenkantoor Heirman in België
Het advocatenkantoor Heirman is gevestigd in de plaats Gent in België, en is een allround advocatenkantoor dat de dienstverlening richt op ondernemingen en op particulieren. De algemene rechtspraktijk maakt een groot deel uit van de werkzaamheden waar de advocaten van dit kantoor zich op richten, maar er zijn binnen het kantoor ook meerdere specialisaties op verschillende rechtsgebieden te vinden. Hierbij kan men denken aan zoal handelsrecht, arbeid- en sociaal recht, bouwzaken, vreemdelingenrecht en sportrecht. Het kantoor Heirman kan naast het geven van juridisch advies en het voeren van rechtszaken, ook op andere gebieden van betekenis zijn. Een apart onderdeel van de dienstverlening richt zich namelijk op incasso van facturen die niet betaald worden.

Advocatenkantoor De Roo-Neven, Verbeek & Rens
De hoofdvestiging van het advocatenkantoor De Roo-Neven, Verbeek & Rens is te vinden in de plaats Lommel, en dan is er nog een bijkantoor in de plaats Overvelt. De dienstverlening van dit kantoor is gericht op de algemene rechtspraktijk en dat is een zeer breed rechtsgebied, variërend van strafrecht tot zeerecht en van sportrecht tot fiscaal recht. Ondernemingen kunnen onder meer gebruik maken van de dienstverlening van dit kantoor in de vorm van een abonnement. Uiteraard kan er ook gewoon in individuele zaken een afzonderlijk beroep worden gedaan op het kantoor.

PROGRESS Laywers Network in België
Progress Laywers Network is niet een specifiek kantoor, maar kan gezien worden als een netwerk van advocaten verspreid over België, met name in de plaatsen Antwerpen, Brussel en Gent. Hier kunnen mensen terecht voor uiteenlopende conflicten, variërend van de afhandeling van een echtscheiding tot begeleiding bij een procedure op het gebied van vreemdelingenrecht. Deze overkoepelende organisatie zet zich onder meer actief in bij de verdediging van sociale rechten.